KELAB SUKAN KECERGASAN

KELAB SUKAN KECERGASAN MUTIARA

Jawatan: Setiausaha

Khushairi Aizad telah menjadi Setiausaha semenjak tahun 2019 sehingga kini. Pertubuhan Kebajikan Cahaya Mutiara ditubuhkan secara rasmi pada 17hb September 2019.

Kelab sukan kecergasan ini berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan nombor pendaftaran C-KUL-05644.

Kelab sukan kecergasan ini pernah menguruskan program Fit Malaysia @ Community. Selain itu, menganjurkan program secara virtual mengenai kecergasan dalam sukan.